2 სართული 3 სართული 4 სართული 5 სართული 6  სართული 7  სართული 10  სართული 8  სართული 9  სართული 11  სართული 12  სართული
სართული 11
ბინა #64 ბინა #70 ბინა #65 ბინა #69 ბინა #68 ბინა #67 ბინა #66

© Geobuilding + L.T.D.  2022. all rights reserved
გაყიდვების ოფისი - საქართველო:
ტელ. ნომერი:
+995 575 77 97 97
ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. # 96ა
გაყიდვების ოფისი - ისრაელი:
TERRA
- Development & Managment
ტელ. ნომერი:
+9720504215868