| ბინა # 07 | საცხოვრებელი: 61.7 კვ.მ | აივანი 9.4 კვ.მ | ჯამი: 71.1 კვ.მ |
შერჩეული ბინის ინტერიერი

© Geobuilding + L.T.D.  2022. all rights reserved
გაყიდვების ოფისი - საქართველო:
ტელ. ნომერი:
+995 575 77 97 97
ქ. ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. # 96ა
გაყიდვების ოფისი - ისრაელი:
TERRA
- Development & Managment
ტელ. ნომერი:
+9720504215868